Popis

Základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího UPLEDGER INSTITUTU

Anotace základního výcviku Kraniosakrální terapie
Celý základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu Česká a Slovenská republika je koncipován jako 12denní celek, rozdělený do třech částí (KST1 – KST2 – SER1) a o celkovém rozsahu cca 96 hodin (125 výukových hodin).

Základní výcvik lze absolvovat po jednotlivých částech, tj. odborných kurzech (KST1 – KST2 – SER1) a v termínech, které účastníkovi nejvíce vyhovují.

Základní výcvik Kraniosakrální terapie zahrnuje
Naše školení je koncipováno do třech volně navazujících odborných kurzů (KST1 – KST2 - SER1).

Výuka je zaměřena na terapeutické minimum či základ kraniální osteopatie (obor zabývající se patologií kostí lebečních z biomechanického pohledu). Součástí studia je tedy teoretická i praktická výuka pohyblivosti jednotlivých lebečních kostí v rámci vlastních lebečních švů a chrupavčitých spojů (synchondróz).

Zaměříme se taktéž na terapeutickou podporu tzv. motility (inherentní či vlastní pohyblivosti) jednotlivých obalů mozku, volnou cirkulaci a drenáž tekutin v rámci mozkových komor a žilních splavů. V rámci fyziologické činnosti mozku nesmí být opomíjena a terapeuticky ovlivněna i motilita durálního spinálního vaku, tzv. meningeálního obalu pro páteřní míchu.

V rámci základního výcviku se budeme učit terapeuticky ovlivňovat imobilitu lebečních švů a příslušných mozkových obalů či plen, a tím následně podporovat zdravý vývoj mozku u malých dětí a fyziologickou mozkovou činnost u dospělých klientů / pacientů.

Součástí výuky je i palpace rytmické cirkulace cerebrospinální tekutiny (mozkomíšního moku) skrze tzv. kraniosakrální rytmus lidského těla se zaměřením na oblast hlavy, kosti křížové a dané periférie.

Prací s fasciálním napětím v úrovni tzv. příčných fascií lidského těla budeme reflexní cestou ovlivňovat volnou pohyblivost páteřního kanálu, obalů míchy a míšních kořenů.

Taktéž se zmíníme o psychosomatických příčinách, které mohu způsobit napětí v úrovni jednotlivých fascií a jak navést klienta / pacienta pomocí jednoduchého a velmi citlivého dialogu k jejich pomalému a bezpečnému uvolnění technikou SomatoEmocionálního uvolnění®. Terapeut či praktik Kraniosakrální terapie k uvolnění využívá pouze autoregulační schopnosti organismu a v žádném případě toto emocionální uvolnění nenahrazuje kvalifikovaný psychologický pohovor.

Závěrem se naši studenti naučí i praktické základy manuálních technik Kraniosakrální terapie u malých děti.
 
Plánované termíny základního výcviku v Praze a Bratislavě
12.4. - 16.4.2023 (odborný pětidenní kurz KST1 v Praze)
27.10. - 30.10.2023 (odborný čtyřdenní kurz KST2 v Praze)
1.11. - 4.11.2023 (odborný čtyřdenní kurz CSCN1 v Praze)

Plánovaný termín specializovaného postgraduálního výcviku v Praze: 1.9. - 3.9.2023 (odborný třídenní kurz Listening Techniques 1 v Praze)

Kurzy jsou určeny především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie.

V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům.

Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie.

Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.

Zakončení základního výcviku Kraniosakrální terapie
Absolventi jednotlivých odborných kurzů (KST1 – KST2 – SER1) získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky, ale s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu.

Účast na jednotlivých kurzech absolventa automaticky opravňuje k uvedení v mezinárodním registru terapeutů / praktiků KST – International Association of Healthcare Practitioners (IAHP) a to v rámci web. stránek – www.iahp.com

Dále má absolvent všech kurzů (KST1 – KST2 – SER1) možnost získat závěrečný titul certifikovaný terapeut KST.

Závěrečná zkouška
Zájemci o závěrečnou zkoušku (písemná a praktická část) a titul Certified Craniosacral therapist musí splnit minimální vstupní požadavky:

Absolvovat kurz Kraniosakrální technika 1 a 2 a SomatoEmocionální uvolnění 1.
Napsat závěrečnou esej v anglickém jazyce.
Ošetřit minimálně 50 až 100 klientů či pacientů v rámci Desetibodového léčebného programu a nebo se zúčastnit setkání klinické studijní skupiny KST (10x).

Lektor a odborný garant výcviku
Akreditovaná lektorka UI – fyzioterapeutka
Mgr. Helena Toušková, CST – D a zahraniční lektoři mezinárodního Upledger institutu - www.upledger.com

Bližší informace a možnost přihlášení
www.htinstitut.cz
www.upledgerinstitute.cz
www.upledger.sk

Přihlášení na jednotlivé kurzy - www.upledgerinstitute.cz

Přihlášku vpravo prosím nevyplňujte, je pouze orientační!

Informativní letáček o základním výcviku Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu - ke stažení zde

 
 
 

Podrobnosti o kurzu

Podrobnosti o kurzu

12.750 Kč/18.000 Kč

Místo: NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol

Lektor: Mgr. Helena Toušková

Datum zahájení:

Datum ukončení:

Kapacita: 16

Přihláška na kurz
Lektor:
Mgr. Helena Toušková
Adresa
NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol
12.750 Kč/18.000 Kč
16
Základní výcvik KST UI

Další údaje

Další údaje

Základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího UPLEDGER INSTITUTU

Anotace základního výcviku Kraniosakrální terapie
Celý základní výcvik Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu Česká a Slovenská republika je koncipován jako 12denní celek, rozdělený do třech částí (KST1 – KST2 – SER1) a o celkovém rozsahu cca 96 hodin (125 výukových hodin).

Základní výcvik lze absolvovat po jednotlivých částech, tj. odborných kurzech (KST1 – KST2 – SER1) a v termínech, které účastníkovi nejvíce vyhovují.

Základní výcvik Kraniosakrální terapie zahrnuje
Naše školení je koncipováno do třech volně navazujících odborných kurzů (KST1 – KST2 - SER1).

Výuka je zaměřena na terapeutické minimum či základ kraniální osteopatie (obor zabývající se patologií kostí lebečních z biomechanického pohledu). Součástí studia je tedy teoretická i praktická výuka pohyblivosti jednotlivých lebečních kostí v rámci vlastních lebečních švů a chrupavčitých spojů (synchondróz).

Zaměříme se taktéž na terapeutickou podporu tzv. motility (inherentní či vlastní pohyblivosti) jednotlivých obalů mozku, volnou cirkulaci a drenáž tekutin v rámci mozkových komor a žilních splavů. V rámci fyziologické činnosti mozku nesmí být opomíjena a terapeuticky ovlivněna i motilita durálního spinálního vaku, tzv. meningeálního obalu pro páteřní míchu.

V rámci základního výcviku se budeme učit terapeuticky ovlivňovat imobilitu lebečních švů a příslušných mozkových obalů či plen, a tím následně podporovat zdravý vývoj mozku u malých dětí a fyziologickou mozkovou činnost u dospělých klientů / pacientů.

Součástí výuky je i palpace rytmické cirkulace cerebrospinální tekutiny (mozkomíšního moku) skrze tzv. kraniosakrální rytmus lidského těla se zaměřením na oblast hlavy, kosti křížové a dané periférie.

Prací s fasciálním napětím v úrovni tzv. příčných fascií lidského těla budeme reflexní cestou ovlivňovat volnou pohyblivost páteřního kanálu, obalů míchy a míšních kořenů.

Taktéž se zmíníme o psychosomatických příčinách, které mohu způsobit napětí v úrovni jednotlivých fascií a jak navést klienta / pacienta pomocí jednoduchého a velmi citlivého dialogu k jejich pomalému a bezpečnému uvolnění technikou SomatoEmocionálního uvolnění®. Terapeut či praktik Kraniosakrální terapie k uvolnění využívá pouze autoregulační schopnosti organismu a v žádném případě toto emocionální uvolnění nenahrazuje kvalifikovaný psychologický pohovor.

Závěrem se naši studenti naučí i praktické základy manuálních technik Kraniosakrální terapie u malých děti.
 
Plánované termíny základního výcviku v Praze a Bratislavě
12.4. - 16.4.2023 (odborný pětidenní kurz KST1 v Praze)
27.10. - 30.10.2023 (odborný čtyřdenní kurz KST2 v Praze)
1.11. - 4.11.2023 (odborný čtyřdenní kurz CSCN1 v Praze)

Plánovaný termín specializovaného postgraduálního výcviku v Praze: 1.9. - 3.9.2023 (odborný třídenní kurz Listening Techniques 1 v Praze)

Kurzy jsou určeny především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie.

V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům.

Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie.

Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.

Zakončení základního výcviku Kraniosakrální terapie
Absolventi jednotlivých odborných kurzů (KST1 – KST2 – SER1) získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky, ale s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu.

Účast na jednotlivých kurzech absolventa automaticky opravňuje k uvedení v mezinárodním registru terapeutů / praktiků KST – International Association of Healthcare Practitioners (IAHP) a to v rámci web. stránek – www.iahp.com

Dále má absolvent všech kurzů (KST1 – KST2 – SER1) možnost získat závěrečný titul certifikovaný terapeut KST.

Závěrečná zkouška
Zájemci o závěrečnou zkoušku (písemná a praktická část) a titul Certified Craniosacral therapist musí splnit minimální vstupní požadavky:

Absolvovat kurz Kraniosakrální technika 1 a 2 a SomatoEmocionální uvolnění 1.
Napsat závěrečnou esej v anglickém jazyce.
Ošetřit minimálně 50 až 100 klientů či pacientů v rámci Desetibodového léčebného programu a nebo se zúčastnit setkání klinické studijní skupiny KST (10x).

Lektor a odborný garant výcviku
Akreditovaná lektorka UI – fyzioterapeutka
Mgr. Helena Toušková, CST – D a zahraniční lektoři mezinárodního Upledger institutu - www.upledger.com

Bližší informace a možnost přihlášení
www.htinstitut.cz
www.upledgerinstitute.cz
www.upledger.sk

Přihlášení na jednotlivé kurzy - www.upledgerinstitute.cz

Přihlášku vpravo prosím nevyplňujte, je pouze orientační!

Informativní letáček o základním výcviku Kraniosakrální terapie pod hlavičkou Upledger institutu - ke stažení zde

 
 
 

Podrobnosti o kurzu

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz