Popis

Online výcvik Kraniosakrální terapie

Obecná náplň dvoudenního kurzu
Kraniosakrální technika 1 (KST1)

Detailní učební a časový plán online výuky kurzu KST1
Den první
Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
Obecné terapeutické principy osteopatie (terapeutická přítomnost)
Celkové a částečné kotraindikace KST
Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku (polouzavřený hydraulický systém)
Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
Kraniální pumpování
Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý
Fascie příčné, stavba a funkce a jejich terapeutické ovlivnění
Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury a jazylky vč. klinické aplikace (dle času i příp. trakce durálního vaku)
Kolébání a klouzání durálního vaku
Technika bodu klidu – na kosti křížové a na nohách

Účastníci online dvoudenního kurzu KST1 se poté zúčastní s 50% slevou pětidenní prezenční výuky, která proběhne v Praze.

Časový plán výuky
sobota:   9:00 – 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
neděle:   9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)

Doporučujeme si přečíst v předstihu
Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání) a Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)

Cena kurzovného
10.000,- Kč (2denní online výuka) + pětidenní prezenční kurz KST1 s 50% slevou

V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny
Studijní materiály (skripta v pdf i těštěné formě).

Podrobné informace o podmínkách platby
Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:
• Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
• Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
• Kód banky: 2010
• Konstantní symbol: 0308
• Variabilní symbol: Individuálně přidělen v rámci faktury - nutné vyplnit pro identifikaci platby!

Platby pro online kurz KST1 přes aplikaci ZOOM proveďte nejpozději 4 týdny před začátkem on-line kurzu!

Storno podmínky
Při odvolání akce ze strany účastníka 4 týdny před začátkem online kurzu si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby. Při odvolání akce ze strany účastníka méně než čtyři týdny před začátkem online kurzu si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout v čase 100% storna náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků. Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby.

Podmínkou účasti na odborném kurzu
Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného.
Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet! Účast bude po úhradě kurzovného zpětně potvrzena SMS zprávou či E-mailem.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit on-line a nebo ji zašleme na vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle: +420 604 761 454.

Podrobnosti o kurzu

ONLINE

Místo: ZOOM PLATFORMA

Lektor: Mgr. Helena Toušková

Datum zahájení: Bude upřesněno

Datum ukončení: Bude upřesněno

Kapacita: 40

Přihláška na kurz
Lektor:
Mgr. Helena Toušková
Adresa
ZOOM PLATFORMA
ONLINE
Bude upřesněno
Bude upřesněno
40
Kraniosakrální terapie 1 UI

Další údaje

Další údaje

Online výcvik Kraniosakrální terapie

Obecná náplň dvoudenního kurzu
Kraniosakrální technika 1 (KST1)

Detailní učební a časový plán online výuky kurzu KST1
Den první
Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
Obecné terapeutické principy osteopatie (terapeutická přítomnost)
Celkové a částečné kotraindikace KST
Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku (polouzavřený hydraulický systém)
Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
Kraniální pumpování
Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý
Fascie příčné, stavba a funkce a jejich terapeutické ovlivnění
Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury a jazylky vč. klinické aplikace (dle času i příp. trakce durálního vaku)
Kolébání a klouzání durálního vaku
Technika bodu klidu – na kosti křížové a na nohách

Účastníci online dvoudenního kurzu KST1 se poté zúčastní s 50% slevou pětidenní prezenční výuky, která proběhne v Praze.

Časový plán výuky
sobota:   9:00 – 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
neděle:   9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)

Doporučujeme si přečíst v předstihu
Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání) a Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)

Cena kurzovného
10.000,- Kč (2denní online výuka) + pětidenní prezenční kurz KST1 s 50% slevou

V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny
Studijní materiály (skripta v pdf i těštěné formě).

Podrobné informace o podmínkách platby
Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:
• Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
• Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
• Kód banky: 2010
• Konstantní symbol: 0308
• Variabilní symbol: Individuálně přidělen v rámci faktury - nutné vyplnit pro identifikaci platby!

Platby pro online kurz KST1 přes aplikaci ZOOM proveďte nejpozději 4 týdny před začátkem on-line kurzu!

Storno podmínky
Při odvolání akce ze strany účastníka 4 týdny před začátkem online kurzu si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby. Při odvolání akce ze strany účastníka méně než čtyři týdny před začátkem online kurzu si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout v čase 100% storna náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků. Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby.

Podmínkou účasti na odborném kurzu
Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného.
Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet! Účast bude po úhradě kurzovného zpětně potvrzena SMS zprávou či E-mailem.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit on-line a nebo ji zašleme na vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle: +420 604 761 454.

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz