Popis

Upledger Kraniosakrální technika 1

Pár slov o odborném kurzu Kraniosakrální technika 1 pod hlavičkou Upledger institutu:
V tomto kurzu se uchazeči učí základy Kraniosakrální techniky, která normalizuje tzv. kraniosakrální systém.

Odkaz na informace o uceleném výcviku KST pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího Upledger institut - ke stažení zde

Obecné vstupní profesní předpoklady:
Kurz je určen především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie. V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům. Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie. Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.

kranio uprava 1


Obecná náplň čtyřdenního kurzu KST1:

 • Popis základů a principů Kraniosakrální techniky jako techniky ulevující od bolestivých syndromů a od další řady různorodých dysfunkcí
 • Výuka palpace, která je založena na lehkosti či jemnosti tlaku
 • Identifikace jemného kraniosakrálního rytmu a správná interpretace vzorců, které vedou k vytříbeným vyšetřovacím terapeutickým schopnostem řady dysfunkcí a taktéž k jejich následné nápravě
 • Lokalizace příčiny fyzických problémů skrze fasciální systém a komplex dalších tkání, které mají přímý i nepřímý vliv na tělesné struktury a systémy
 • Uvolnění napětí či restrikcí durálního vaku, což vede k celkovému zlepšení vazeb mezi centrálním nervovým systémem a zbytkem těla
 • Výuka technik, které mají dramatický zdravotní a relaxační efekt na dysfunkci temporomandibulárního kloubu, bolestí hlavy a krku a onemocnění centrálního nervového systému
 • Rychlé využití Upledger Desetibodového léčebného protokolu v praxi

Detailní výukový plán kurzu KST1:
Den první -

 • Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
 • Obecné terapeutické principy osteopatie
 • Terapeutická přítomnost
 • Celkové a částečné kotraindikace KST
 • Anatomie kraniosakrálního systému
  (lebka, lebeční švy, kosti lebky - neurocrania a splanchnocrania, další spojení na lebce, intrakraniální membránový systém, membránový systém mozku a míchy, cerebrospinální tekutina)
 • Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
 • Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
 • Technika bodu klidu (STILL POINT) - CV4, bod klidu kosti křížové a na nohách
 • Anatomie kraniosakrálního systému (komorový systém mozku)
 • Klinický význam techniky bodu klidu, vč. kontraindikací a autoterapie
 • Kraniální pumpování
 • Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý -

 • Fascie příčné a jejich terapeutické ovlivnění
 • Obecná stavba a funkce fascie
 • Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury, jazylky a A/O skloubení
 • Klinické aplikace pro uvolnění příčných fascií
 • Detailní uvolnění kraniální baze - V. fází - foramen jugulare - 9., 10. a 11. hlavový nerv
 • Mobilizace kosti křížové (pánevní techniky)
 • Vyšetření a mobilizace durálního vaku
 • Kolébání a klouzání durálního vaku
 • Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku - polouzavřený hydraulický systém

Den třetí -

 • Intrakraniální membránový systém
 • Suturální a memebránové restrikce
 • Model pružiny a tlumiče
 • Kost čelní (anatomie, palpace rytmu, čelní zdvih)
 • Kost temenní (anatomie, paplace rytmu, parietální zdvih)
 • Kost klínová (anatomie, palpace rytmu, komprese/dekomprese synchondrózy sfenobazilární)
 • Kost spánková (anatomie, palpace rytmu, vyšetření - rotační a mediolaterální složky pohybu, temporální techniky suturální a membránové)
 • Čelistní kloub (anatomie a biomechanika, žvýkací svaly, komprese a dekomrese TMK)

Den čtvrtý -

 • Opakování Upledger Desetibodového léčebného protokolu
 • Praktické využití protokolu v praxi fyzioterapeuta
 • Terapie dětí
 • Návrhy 10ti bodového protokolu (3. varianty)

Časový plán výuky:
čtvtek:    9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
pátek:     9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
sobota:   9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
neděle:   9:00 - 15:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h.)

kranio uprava 2

Lektorka:

Mgr. Helena Toušková
Absolventka vysokoškolského bakalářského a následného magisterského studia oboru fyzioterapie se specializací na funkční poruchy pohybového systému na FTVS UK.

Žákyně prof. K. Lewita, doc. F. Véleho, doc. P. Koláře a dalších.

20 let praxe v oboru fyzioterapie.

Kraniosakrální terapii začala zájmově studovat v dětském stacionáři Modrý klíč v Praze v roce 2004. V roce 2010 a 2011 absolvovala v mateřském Upledger institutu v Palm Beach Gardens na Floridě certifikovanou a diplomovanou zkoušku v rámci této terapie. Od září 2011 organizuje odborné kurzy Kraniosakrální terapie a Viscerální manipulace pro Upledger a Barral institut České a Slovenské republiky. Od téhož roku pravidelně asistuje na kurzech Kraniosakrální terapie a SomatoEmocionálního uvolnění pro začátečníky i pokročilé studenty v rámci Upledger institutu v Čechách, na Slovensku, ale i v zahraničí (Anglie, Švýcarsko, Maďarsko). V lednu 2018 se stala oficiální lektorkou Kraniosakrální terapie 1 pod hlavičkou Upledger institutu. Bližší informace o lektorce naleznete v mezinárodní databázi manuálních terapeutů ...

https://www.iahp.com/pages/search/index.php#result

Kurzy Kraniosakrální terapie (KST) absolvované převážně v zahraničí:

 • CranioSacral therapy Level 1 (31.10. – 3.11.2009), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy Level 2 (1.7. – 4.7.2010), Budapest, Maďarsko
 • SomatoEmotional Release I (26.8. – 29.8.2010), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • SomatoEmotional Release 2 (10.11. – 14.11.2010), Ascona, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (17.11. – 21.11.2010), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (7.11. – 11.11.2011), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 2 (25.5. – 29.5.2011), Co. Kildare, Ireland
 • Brain Speaks 1 (5.5. – 8.5.2011), Ascona, Švýcarsko
 • Therapeutic Imagery and Dialogue 1 (2.12. – 5.12.2011), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • Introductory Workshop in Craniosacral Biodynamics at the Karuna Institute (29.7. – 1.8.2010), Devon, Anglie (Velká Británie)
 • Mezinárodní konference pro kraniosakrální terapeuty (4 dny v dubnu 2012), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy for Pediatrics 1 (22.11. – 25.11.2012), Budapest, Maďarsko
 • Certifikovaný a diplomovaný terapeut KST pro Upledger institut (zkouška úspěšně absolvována v roce 2010 a 2011 v USA a ve Švýcarsku)
 • Mezinárodní konference pro kraniosakrální terapeuty (4 dny v dubnu 2019), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CSCN1: CranioSacral therapy for cranial nerves (4.6. - 7.6.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSCN1: CranioSacral therapy for cranial nerves (3.6. - 6.6.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB1: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (8.4. - 11.4.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB2: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (13.5. - 16.5.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB2: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (10.6. - 13.6.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIR: CranioSacral therapy and the immune response (16.7. - 19.7.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIR: CranioSacral therapy and the immune response: detailed A and P of the immune system - palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation (6.1. - 9.1.2022), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIRTH: CSIR: Palpating and treating the thorax: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the thorax (1.10. - 4.10.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIRPE: CSIR: Palpating and treating the pelvis: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the pelvis (22.4. - 25.4.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIREX: CSIR: Palpating and treating the extremities: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the extremities (14.10. - 17.10.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international

Asistence na kurzech KST – pomocná výuková praxe:

 • CranioSacral therapy 1 (4 dny v létě 2010), Budapest, Maďarsko
 • CranioSacral therapy 1 (19.8. – 23.8.2011), Renens, Švýcarsko
 • CranioSacral therapy 1 (5.7. – 8.7.2013), Somerset, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 1 (14. – 17.11.2013), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (21.5. – 24.5.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 2 (11.9. – 14.9.2013), Londýn, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (22. – 25.11.2013), Bratislava
 • CranioSacral therapy 2 (18.9. – 21.9.2014), Praha
 • SomatoEmotional Release 1 (21.3. – 25.3.2011), Ascona, Švýcarsko
 • SomatoEmotional release 1 (11.6. – 14.6.2014), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (19.11. – 22.11.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (2.8. - 5.8.2016), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (24.10. - 27.10.2017), Praha

kranio uprava 4Termíny konání:
12.04. - 16.04.2023 (středa až neděle)

Cena kurzovného:
12.750 Kč

Sleva kurzovného:
11.500 Kč
(kurzovné s 10% slevou)
Tato sleva platí pro účastníky, kteří kurz opakují a platbu kurzovného provedou nejpozději do 31.3.2023.

V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny:
A.
Studijní materiály (skripta).
B. 
Občerstvení v průběhu každého výukového dne (voda, čaj a káva).

V ceně kurzovného není zahrnuto další občerstvení v průběhu dne (obědy a večeře), ubytování a cestovné.

Zakončení odborného kurzu:
Absolventi tohoto kurzu získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky a s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu - www.upledger.com.

kranio uprava 3


Počet účastníků:

max. 16 (min. 6)

Místo konání:

NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol.

Orientační body místa konání:

Jižní vrátnice Motolské nemocnice.
Zastávka autobusu č. 167 „Kudrnova“.
Rohový dům s nápisem "Lékarna" - soukromá rehabilitace sídlí v I. patře.

Doprava k místu konání:

Autobusem č. 167 – zastávka „KUDRNOVA“.
Nejbližší stanice metra A „NEMOCNICE MOTOL“ a metra B „ANDĚL“.

Nezapomeňte si vzít s sebou:
Pohodlné sportovní oblečení na převlečení a obuv na přezutí, deku či malý polštářek (není podmínkou), psací potřeby.

Na kurzu není dovoleno používat fotoaparát a videokameru.

Nahrávání hlasového záznamu přednášek je dovoleno až po individuální domluvě s lektorem kurzu –
účastník si toto zajišťuje v případě zájmu sám!

Podrobné informace o podmínkách platby:
Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:• Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
• Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
• Kód banky: 2010
• Konstantní symbol: 0308
• Variabilní symbol: Vaše rodné číslo uvedené před lomítkem. Nutné vyplnit pro identifikaci platby!

Platby kurzovného přijímáme nejpozději do 31.3.2023!

Storno podmínky:
Při odvolání akce ze strany účastníka do 31.3.2023 si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby.

Při odvolání akce ze strany účastníka od 1.4.2023 si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků.

Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby *.

* Zrušení vzdělávací akce (pořadatelem - organizátorem vzdělávací akce) a z toho vyplývající vrácení celkové ceny kurzovného přihlášeným účastníkům se nevztahuje na možnost posunutí a uskutečnění dané vzdělávací akce v náhradním termínu plnění. Pořadatel (organizátor vzdělávací akce) může termín konání dané vzdělávací akce posunout a uskutečnit v náhradním termínu plnění, a to nejpozději do 12 měsíců od původně plánovaného termínu. Realizace kurzů v náhradním termínu plnění se vztahuje pouze na tyto důvody - nouzový stav, uzavření hranic ČR a zdravotní důvody potvrzené zprávou ošetřujícího lékaře.

kranio uprava 5Podmínkou účasti na odborném kurzu:
Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného. Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet!

Závaznou přihlášku můžete vyplnit on-line (uvedena vpravo), a nebo ji zašleme na Vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle uvedeném níže.

Doporučujeme si přečíst v předstihu:
Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání); Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)

head

Informativní letáček k průběhu odborné vzdělávací akce (logistika kurzu - doprava, ubytování a jiné) - ke stažení zde.

Anatomické termíny, která budou na kurzu KST1 probírány (v anglickém jazyce) - ke stažení v PDF formátu zde.

Zdroj informací vč. odborných studií pro studium KST (v anglickém jazyce) - k nahlédnutí zde.

Bližší informace dále získáte na tel.:
+420 604 761 454, a nebo na E-mailu: kurzy@htinstitut.cz.

Podrobnosti o kurzu

12.750 Kč/18.000 Kč

Místo: NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol

Lektor: Mgr. Helena Toušková

Datum zahájení: 12.04.2023

Datum ukončení: 16.04.2023

Kapacita: 16

Přihláška na kurz
Lektor:
Mgr. Helena Toušková
Adresa
NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol
12.750 Kč/18.000 Kč
12.04.2023
16.04.2023
16
Kraniosakrální terapie 1 UI

Další údaje

Další údaje

Upledger Kraniosakrální technika 1

Pár slov o odborném kurzu Kraniosakrální technika 1 pod hlavičkou Upledger institutu:
V tomto kurzu se uchazeči učí základy Kraniosakrální techniky, která normalizuje tzv. kraniosakrální systém.

Odkaz na informace o uceleném výcviku KST pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího Upledger institut - ke stažení zde

Obecné vstupní profesní předpoklady:
Kurz je určen především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie. V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům. Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie. Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.

kranio uprava 1


Obecná náplň čtyřdenního kurzu KST1:

 • Popis základů a principů Kraniosakrální techniky jako techniky ulevující od bolestivých syndromů a od další řady různorodých dysfunkcí
 • Výuka palpace, která je založena na lehkosti či jemnosti tlaku
 • Identifikace jemného kraniosakrálního rytmu a správná interpretace vzorců, které vedou k vytříbeným vyšetřovacím terapeutickým schopnostem řady dysfunkcí a taktéž k jejich následné nápravě
 • Lokalizace příčiny fyzických problémů skrze fasciální systém a komplex dalších tkání, které mají přímý i nepřímý vliv na tělesné struktury a systémy
 • Uvolnění napětí či restrikcí durálního vaku, což vede k celkovému zlepšení vazeb mezi centrálním nervovým systémem a zbytkem těla
 • Výuka technik, které mají dramatický zdravotní a relaxační efekt na dysfunkci temporomandibulárního kloubu, bolestí hlavy a krku a onemocnění centrálního nervového systému
 • Rychlé využití Upledger Desetibodového léčebného protokolu v praxi

Detailní výukový plán kurzu KST1:
Den první -

 • Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
 • Obecné terapeutické principy osteopatie
 • Terapeutická přítomnost
 • Celkové a částečné kotraindikace KST
 • Anatomie kraniosakrálního systému
  (lebka, lebeční švy, kosti lebky - neurocrania a splanchnocrania, další spojení na lebce, intrakraniální membránový systém, membránový systém mozku a míchy, cerebrospinální tekutina)
 • Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
 • Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
 • Technika bodu klidu (STILL POINT) - CV4, bod klidu kosti křížové a na nohách
 • Anatomie kraniosakrálního systému (komorový systém mozku)
 • Klinický význam techniky bodu klidu, vč. kontraindikací a autoterapie
 • Kraniální pumpování
 • Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý -

 • Fascie příčné a jejich terapeutické ovlivnění
 • Obecná stavba a funkce fascie
 • Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury, jazylky a A/O skloubení
 • Klinické aplikace pro uvolnění příčných fascií
 • Detailní uvolnění kraniální baze - V. fází - foramen jugulare - 9., 10. a 11. hlavový nerv
 • Mobilizace kosti křížové (pánevní techniky)
 • Vyšetření a mobilizace durálního vaku
 • Kolébání a klouzání durálního vaku
 • Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku - polouzavřený hydraulický systém

Den třetí -

 • Intrakraniální membránový systém
 • Suturální a memebránové restrikce
 • Model pružiny a tlumiče
 • Kost čelní (anatomie, palpace rytmu, čelní zdvih)
 • Kost temenní (anatomie, paplace rytmu, parietální zdvih)
 • Kost klínová (anatomie, palpace rytmu, komprese/dekomprese synchondrózy sfenobazilární)
 • Kost spánková (anatomie, palpace rytmu, vyšetření - rotační a mediolaterální složky pohybu, temporální techniky suturální a membránové)
 • Čelistní kloub (anatomie a biomechanika, žvýkací svaly, komprese a dekomrese TMK)

Den čtvrtý -

 • Opakování Upledger Desetibodového léčebného protokolu
 • Praktické využití protokolu v praxi fyzioterapeuta
 • Terapie dětí
 • Návrhy 10ti bodového protokolu (3. varianty)

Časový plán výuky:
čtvtek:    9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
pátek:     9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
sobota:   9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 15 min.)
neděle:   9:00 - 15:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h.)

kranio uprava 2

Lektorka:

Mgr. Helena Toušková
Absolventka vysokoškolského bakalářského a následného magisterského studia oboru fyzioterapie se specializací na funkční poruchy pohybového systému na FTVS UK.

Žákyně prof. K. Lewita, doc. F. Véleho, doc. P. Koláře a dalších.

20 let praxe v oboru fyzioterapie.

Kraniosakrální terapii začala zájmově studovat v dětském stacionáři Modrý klíč v Praze v roce 2004. V roce 2010 a 2011 absolvovala v mateřském Upledger institutu v Palm Beach Gardens na Floridě certifikovanou a diplomovanou zkoušku v rámci této terapie. Od září 2011 organizuje odborné kurzy Kraniosakrální terapie a Viscerální manipulace pro Upledger a Barral institut České a Slovenské republiky. Od téhož roku pravidelně asistuje na kurzech Kraniosakrální terapie a SomatoEmocionálního uvolnění pro začátečníky i pokročilé studenty v rámci Upledger institutu v Čechách, na Slovensku, ale i v zahraničí (Anglie, Švýcarsko, Maďarsko). V lednu 2018 se stala oficiální lektorkou Kraniosakrální terapie 1 pod hlavičkou Upledger institutu. Bližší informace o lektorce naleznete v mezinárodní databázi manuálních terapeutů ...

https://www.iahp.com/pages/search/index.php#result

Kurzy Kraniosakrální terapie (KST) absolvované převážně v zahraničí:

 • CranioSacral therapy Level 1 (31.10. – 3.11.2009), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy Level 2 (1.7. – 4.7.2010), Budapest, Maďarsko
 • SomatoEmotional Release I (26.8. – 29.8.2010), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • SomatoEmotional Release 2 (10.11. – 14.11.2010), Ascona, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (17.11. – 21.11.2010), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (7.11. – 11.11.2011), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 2 (25.5. – 29.5.2011), Co. Kildare, Ireland
 • Brain Speaks 1 (5.5. – 8.5.2011), Ascona, Švýcarsko
 • Therapeutic Imagery and Dialogue 1 (2.12. – 5.12.2011), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • Introductory Workshop in Craniosacral Biodynamics at the Karuna Institute (29.7. – 1.8.2010), Devon, Anglie (Velká Británie)
 • Mezinárodní konference pro kraniosakrální terapeuty (4 dny v dubnu 2012), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy for Pediatrics 1 (22.11. – 25.11.2012), Budapest, Maďarsko
 • Certifikovaný a diplomovaný terapeut KST pro Upledger institut (zkouška úspěšně absolvována v roce 2010 a 2011 v USA a ve Švýcarsku)
 • Mezinárodní konference pro kraniosakrální terapeuty (4 dny v dubnu 2019), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CSCN1: CranioSacral therapy for cranial nerves (4.6. - 7.6.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSCN1: CranioSacral therapy for cranial nerves (3.6. - 6.6.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB1: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (8.4. - 11.4.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB2: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (13.5. - 16.5.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CTTB2: CranioSacral therapy touching the brain 1: Stimulating self-correction through the glial interface (10.6. - 13.6.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIR: CranioSacral therapy and the immune response (16.7. - 19.7.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIR: CranioSacral therapy and the immune response: detailed A and P of the immune system - palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation (6.1. - 9.1.2022), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIRTH: CSIR: Palpating and treating the thorax: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the thorax (1.10. - 4.10.2020), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIRPE: CSIR: Palpating and treating the pelvis: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the pelvis (22.4. - 25.4.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international
 • CSIREX: CSIR: Palpating and treating the extremities: anatomy, palpation, mapping, and the application of CST to issues caused by inflammation in the extremities (14.10. - 17.10.2021), ZOOM ONLINE - Upledger institut international

Asistence na kurzech KST – pomocná výuková praxe:

 • CranioSacral therapy 1 (4 dny v létě 2010), Budapest, Maďarsko
 • CranioSacral therapy 1 (19.8. – 23.8.2011), Renens, Švýcarsko
 • CranioSacral therapy 1 (5.7. – 8.7.2013), Somerset, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 1 (14. – 17.11.2013), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (21.5. – 24.5.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 2 (11.9. – 14.9.2013), Londýn, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (22. – 25.11.2013), Bratislava
 • CranioSacral therapy 2 (18.9. – 21.9.2014), Praha
 • SomatoEmotional Release 1 (21.3. – 25.3.2011), Ascona, Švýcarsko
 • SomatoEmotional release 1 (11.6. – 14.6.2014), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (19.11. – 22.11.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (2.8. - 5.8.2016), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (24.10. - 27.10.2017), Praha

kranio uprava 4Termíny konání:
12.04. - 16.04.2023 (středa až neděle)

Cena kurzovného:
12.750 Kč

Sleva kurzovného:
11.500 Kč
(kurzovné s 10% slevou)
Tato sleva platí pro účastníky, kteří kurz opakují a platbu kurzovného provedou nejpozději do 31.3.2023.

V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny:
A.
Studijní materiály (skripta).
B. 
Občerstvení v průběhu každého výukového dne (voda, čaj a káva).

V ceně kurzovného není zahrnuto další občerstvení v průběhu dne (obědy a večeře), ubytování a cestovné.

Zakončení odborného kurzu:
Absolventi tohoto kurzu získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky a s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu - www.upledger.com.

kranio uprava 3


Počet účastníků:

max. 16 (min. 6)

Místo konání:

NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol.

Orientační body místa konání:

Jižní vrátnice Motolské nemocnice.
Zastávka autobusu č. 167 „Kudrnova“.
Rohový dům s nápisem "Lékarna" - soukromá rehabilitace sídlí v I. patře.

Doprava k místu konání:

Autobusem č. 167 – zastávka „KUDRNOVA“.
Nejbližší stanice metra A „NEMOCNICE MOTOL“ a metra B „ANDĚL“.

Nezapomeňte si vzít s sebou:
Pohodlné sportovní oblečení na převlečení a obuv na přezutí, deku či malý polštářek (není podmínkou), psací potřeby.

Na kurzu není dovoleno používat fotoaparát a videokameru.

Nahrávání hlasového záznamu přednášek je dovoleno až po individuální domluvě s lektorem kurzu –
účastník si toto zajišťuje v případě zájmu sám!

Podrobné informace o podmínkách platby:
Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:• Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
• Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
• Kód banky: 2010
• Konstantní symbol: 0308
• Variabilní symbol: Vaše rodné číslo uvedené před lomítkem. Nutné vyplnit pro identifikaci platby!

Platby kurzovného přijímáme nejpozději do 31.3.2023!

Storno podmínky:
Při odvolání akce ze strany účastníka do 31.3.2023 si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby.

Při odvolání akce ze strany účastníka od 1.4.2023 si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků.

Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby *.

* Zrušení vzdělávací akce (pořadatelem - organizátorem vzdělávací akce) a z toho vyplývající vrácení celkové ceny kurzovného přihlášeným účastníkům se nevztahuje na možnost posunutí a uskutečnění dané vzdělávací akce v náhradním termínu plnění. Pořadatel (organizátor vzdělávací akce) může termín konání dané vzdělávací akce posunout a uskutečnit v náhradním termínu plnění, a to nejpozději do 12 měsíců od původně plánovaného termínu. Realizace kurzů v náhradním termínu plnění se vztahuje pouze na tyto důvody - nouzový stav, uzavření hranic ČR a zdravotní důvody potvrzené zprávou ošetřujícího lékaře.

kranio uprava 5Podmínkou účasti na odborném kurzu:
Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného. Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet!

Závaznou přihlášku můžete vyplnit on-line (uvedena vpravo), a nebo ji zašleme na Vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle uvedeném níže.

Doporučujeme si přečíst v předstihu:
Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání); Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)

head

Informativní letáček k průběhu odborné vzdělávací akce (logistika kurzu - doprava, ubytování a jiné) - ke stažení zde.

Anatomické termíny, která budou na kurzu KST1 probírány (v anglickém jazyce) - ke stažení v PDF formátu zde.

Zdroj informací vč. odborných studií pro studium KST (v anglickém jazyce) - k nahlédnutí zde.

Bližší informace dále získáte na tel.:
+420 604 761 454, a nebo na E-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz