Popis

Upledger Kraniosakrální technika 1

Pár slov o odborném kurzu Kraniosakrální technika 1 pod hlavičkou Upledger institutu:

V tomto kurzu se uchazeči učí základy Kraniosakrální techniky, která normalizuje tzv. kraniosakrální systém.

Odkaz na informace o uceleném výcviku KST pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího Upledger institut - ke stažení zde


Obecné vstupní profesní předpoklady:

Kurz je určen především lékařům, fyzioterapeutům a studentům lékařských fakult či bakalářských/magisterských vysokoškolských programů výuky fyzioterapie. V zahraničí se těchto kurzů účastní osteopaté, chiropraktici a akupunkturisté. Kurz můžeme v ČR a SR doporučit taktéž zdravotním sestrám, psychologům, masérům ve zdravotnictví a rekondičním masérům. Maséři využívají ve své praxi pouze preventivní, regenerační a relaxační prvky či techniky Kraniosakrální terapie.

Obecně je doporučováno před výukou absolvovat terapeutické sezení u kvalifikovaného Kraniosakrálního terapeuta.


kranio uprava 1


Obecná náplň čtyřdenního kurzu KST1:

 • Popis základů a principů Kraniosakrální techniky jako techniky ulevující od bolestivých syndromů a od další řady různorodých dysfunkcí

 • Výuka palpace, která je založena na lehkosti či jemnosti tlaku

 • Identifikace jemného kraniosakrálního rytmu a správná interpretace vzorců, které vedou k vytříbeným vyšetřovacím terapeutickým schopnostem řady dysfunkcí a taktéž k jejich následné nápravě

 • Lokalizace příčiny fyzických problémů skrze fasciální systém a komplex dalších tkání, které mají přímý i nepřímý vliv na tělesné struktury a systémy

 • Uvolnění napětí či restrikcí durálního vaku, což vede k celkovému zlepšení vazeb mezi centrálním nervovým systémem a zbytkem těla

 • Výuka technik, které mají dramatický zdravotní a relaxační efekt na dysfunkci temporomandibulárního kloubu, bolestí hlavy a krku a onemocnění centrálního nervového systému

 • Rychlé využití Upledger Desetibodového léčebného protokolu v praxi


Detailní výukový plán kurzu KST1:

Den první -

 • Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
 • Obecné terapeutické principy osteopatie
 • Terapeutická přítomnost
 • Celkové a částečné kotraindikace KST
 • Anatomie kraniosakrálního systému
  (lebka, lebeční švy, kosti lebky - neurocrania a splanchnocrania, další spojení na lebce, intrakraniální membránový systém, membránový systém mozku a míchy, cerebrospinální tekutina)
 • Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
 • Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
 • Technika bodu klidu (STILL POINT) - CV4, bod klidu kosti křížové a na nohách
 • Anatomie kraniosakrálního systému (komorový systém mozku)
 • Klinický význam techniky bodu klidu, vč. kontraindikací a autoterapie
 • Kraniální pumpování
 • Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý -

 • Fascie příčné a jejich terapeutické ovlivnění
 • Obecná stavba a funkce fascie
 • Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury, jazylky a A/O skloubení
 • Klinické aplikace pro uvolnění příčných fascií
 • Detailní uvolnění kraniální baze - V. fází - foramen jugulare - 9., 10. a 11. hlavový nerv
 • Mobilizace kosti křížové (pánevní techniky)
 • Vyšetření a mobilizace durálního vaku
 • Kolébání a klouzání durálního vaku
 • Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku - polouzavřený hydraulický systém

Den třetí -

 • Intrakraniální membránový systém
 • Suturální a memebránové restrikce
 • Model pružiny a tlumiče
 • Kost čelní (anatomie, palpace rytmu, čelní zdvih)
 • Kost temenní (anatomie, paplace rytmu, parietální zdvih)
 • Kost klínová (anatomie, palpace rytmu, komprese/dekomprese synchondrózy sfenobazilární)
 • Kost spánková (anatomie, palpace rytmu, vyšetření - rotační a mediolaterální složky pohybu, temporální techniky suturální a membránové)
 • Čelistní kloub (anatomie a biomechanika, žvýkací svaly, komprese a dekomrese TMK)

Den čtvrtý -

 • Opakování Upledger Desetibodového léčebného protokolu
 • Praktické využití protokolu v praxi fyzioterapeuta
 • Terapie dětí
 • Návrhy 10ti bodového protokolu (3. varianty)


Časový plán výuky:

čtvtek:    9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
pátek:     9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
sobota:   9:00 - 17:00
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
neděle:   9:00 - 15:00

kranio uprava 2


Lektorka:


Mgr. Helena Toušková

Absolventka vysokoškolského bakalářského a následného magisterského studia oboru fyzioterapie se specializací na funkční poruchy pohybového systému na FTVS UK.

Žákyně prof. K. Lewita, doc. F. Véleho, doc. P. Koláře a dalších.

20 let praxe v oboru fyzioterapie.

Kraniosakrální terapii začala zájmově studovat v dětském stacionáři Modrý klíč v Praze v roce 2004. V roce 2010 a 2011 absolvovala v mateřském Upledger institutu v Palm Beach Gardens na Floridě certifikovanou a diplomovanou zkoušku v rámci této terapie. Od září 2011 organizuje odborné kurzy Kraniosakrální terapie a Viscerální manipulace pro Upledger a Barral institut České a Slovenské republiky. Od téhož roku pravidelně asistuje na kurzech Kraniosakrální terapie a SomatoEmocionálního uvolnění pro začátečníky i pokročilé studenty v rámci Upledger institutu v Čechách, na Slovensku, ale i v zahraničí (Anglie, Švýcarsko, Maďarsko). V lednu 2018 se stala oficiální lektorkou Kraniosakrální terapie 1 pod hlavičkou Upledger institutu.

Bližší informace o lektorce naleznete v mezinárodní databázi manuálních terapeutů ...

https://www.iahp.com/pages/search/index.php#result


Kurzy Kraniosakrální terapie (KST) absolvované převážně v zahraničí:

 • CranioSacral therapy Level 1 (31.10. – 3.11.2009), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy Level 2 (1.7. – 4.7.2010), Budapest, Maďarsko
 • SomatoEmotional Release I (26.8. – 29.8.2010), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • SomatoEmotional Release 2 (10.11. – 14.11.2010), Ascona, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (17.11. – 21.11.2010), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 1 (7.11. – 11.11.2011), Avegno, Švýcarsko
 • CranioSacral Therapy Advanced 2 (25.5. – 29.5.2011), Co. Kildare, Ireland
 • Brain Speaks 1 (5.5. – 8.5.2011), Ascona, Švýcarsko
 • Therapeutic Imagery and Dialogue 1 (2.12. – 5.12.2011), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • Introductory Workshop in Craniosacral Biodynamics at the Karuna Institute (29.7. – 1.8.2010), Devon, Anglie (Velká Británie)
 • Mezinárodní konference pro kraniosakrální terapeuty (4 dny v dubnu 2012), Palm Beach Gardens, Florida USA
 • CranioSacral therapy for Pediatrics 1 (22.11. – 25.11.2012), Budapest, Maďarsko


Asistence na kurzech KST – pomocná výuková praxe:

 • CranioSacral therapy 1 (4 dny v létě 2010), Budapest, Maďarsko
 • CranioSacral therapy 1 (19.8. – 23.8.2011), Renens, Švýcarsko
 • CranioSacral therapy 1 (5.7. – 8.7.2013), Somerset, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 1 (14. – 17.11.2013), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (21.5. – 24.5.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 2 (11.9. – 14.9.2013), Londýn, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (22. – 25.11.2013), Bratislava
 • CranioSacral therapy 2 (18.9. – 21.9.2014), Praha
 • SomatoEmotional Release 1 (21.3. – 25.3.2011), Ascona, Švýcarsko
 • SomatoEmotional release 1 (11.6. – 14.6.2014), Solihull, Anglie (Velká Británie)
 • CranioSacral therapy 2 (19.11. – 22.11.2015), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (2.8. - 5.8.2016), Praha
 • CranioSacral therapy 1 (24.10. - 27.10.2017), Praha

kranio uprava 4
Termíny konání:
4.11. - 7.11.2021


Cena kurzovného:

10.500,- Kč


V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny
:

A.
Studijní materiály (skripta).
B. 
Občerstvení v průběhu každého výukového dne (voda, čaj a káva).

V ceně kurzovného není zahrnuto další občerstvení v průběhu dne (obědy a večeře), ubytování a cestovné.


Zakončení odborného kurzu:

Absolventi tohoto kurzu získávají potvrzení o účasti bez závěrečné teoretické či praktické zkoušky a s oficiální garancí kvality mezinárodního vzdělávacího Upledger institutu - www.upledger.com.


kranio uprava 3


Počet účastníků:


max. 18 (min. 10)


Místo konání:


NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol.


Orientační body místa konání:


Jižní vrátnice Motolské nemocnice.
Zastávka autobusu č. 167 „Kudrnova“.
Rohový dům s nápisem "Lékarna" - soukromá rehabilitace sídlí v I. patře.


Doprava k místu konání:


Autobusem č. 167 – zastávka „KUDRNOVA“.
Nejbližší stanice metra A „NEMOCNICE MOTOL“ a metra B „ANDĚL“.


Nezapomeňte si vzít s sebou:

Pohodlné sportovní oblečení na převlečení a obuv na přezutí, deku či malý polštářek (není podmínkou), psací potřeby.

Na kurzu není dovoleno používat fotoaparát a videokameru.

Nahrávání hlasového záznamu přednášek je dovoleno až po individuální domluvě s lektorem kurzu –
účastník si toto zajišťuje v případě zájmu sám!


Podrobné informace o podmínkách platby:

Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:

Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
Kód banky: 2010
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo uvedené před lomítkem. Nutné vyplnit pro identifikaci platby!


Celkovou platbu prosím proveďte nejpozději 14 dní před začátkem kurzu!


Storno podmínky:

Při odvolání akce ze strany účastníka do 17.10.2021 si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby.

Při odvolání akce ze strany účastníka od 18.10.2021 si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků.

Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby *.

* Zrušení vzdělávací akce (pořadatelem - organizátorem vzdělávací akce) a z toho vyplývající vrácení celkové ceny kurzovného přihlášeným účastníkům se nevztahuje na možnost posunutí a uskutečnění dané vzdělávací akce v náhradním termínu plnění. Pořadatel (organizátor vzdělávací akce) může termín konání dané vzdělávací akce posunout a uskutečnit v náhradním termínu plnění, a to nejpozději do 12 měsíců od původně plánovaného termínu. Realizace kurzů v náhradním termínu plnění ze vztahuje pouze na tyto důvody - nouzový stav, uzavření hranic ČR a zdravotní důvody potvrzené zprávou ošetřujícího lékaře.

kranio uprava 5

 

 

 


Podmínkou účasti na odborném kurzu:


Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného. Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet!

Účast bude po úhradě kurzovného zpětně potvrzena SMS zprávou či E-mailem. Závaznou přihlášku můžete také vyplnit on-line (uvedena níže), a nebo ji zašleme na Vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle uvedeném níže.

Doporučujeme si přečíst v předstihu:

Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání); Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)

Anatomické termíny, která budou na kurzu KST 1 probírány (v anglickém jazyce) - ke stažení v PDF formátu zde.


head


Informativní letáček k průběhu odborné vzdělávací akce (logistika kurzu - doprava, ubytování a jiné) - ke stažení zde.


Bližší informace dále získáte na tel.:
+420 604 761 454, a nebo na E-mailu:
kurzy@htinstitut.cz.


Podrobnosti o kurzu

Místo: NZZ - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 - Motol
Lektor: Mgr. Helena Toušková
Datum zahájení: 04.11.2021
Datum ukončení: 07.11.2021
Kapacita: 18 osob

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz